Parkering för våra gäster

Hotel Esplanade erbjuder inga egna parkeringsplatser. Parkering i området på gatorna kostar 20 kr/h mellan 07.00-19.00 på vardagar, 15 kr/h mellan 11-17 på lördagar. Nätter och söndagar är det gratis. Vi tipsar om att titta efter lediga parkeringsplatser på kajen vid vattnet på Strandvägen.

Stockholms Stads parkeringsapplikation: https://parkering.stockholm/betala-parkering/betala-p/

EasyParks parkeringsapplikation: https://easypark.se/howItWorks/en

Välkomna till oss!